Εγκαταστάσεις

Πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις μας

Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας αποδεικνύουν τη μεθοδολογία με την οποία επιτυγχάνεται η προσέγγιση των υψηλών στόχων ποιότητας μίας σύγχρονης επιχείρησης:

  • Σιδηροκατασκευή με πλαστικοποιημένα πάνελ επίπεδης επιφάνειας - βιομηχανικά δάπεδα εποξειδικής ρητίνης - υγειονομικές γωνίες.
  • Ανοξείδωτα μηχανήματα, εργαλεία, πάγκοι εργασίας - μηχανήματα υπό κενού αέρος - μηχανισμοί καθαρισμού του περιβάλλοντος παραγωγής - κλιματισμός των χώρων εργασίας
  • Διαδικασίες "κυκλικής ροής", όπως: παραλαβή α' υλών - συγκέντρωση - έλεγχος καταλληλότητας - αρχική επεξεργασία - παραγωγή τελικού προϊόντος - έλεγχος (χημείο-μικροβιολογικό εργαστήριο) - συσκευασία - αποθήκευση - συσκευασία σε κιβώτια - έξοδος τελικού προϊόντος.
  • Ξεχωριστά τμήματα ή επίπεδα για διαφορετικές εργασίες. Αποθήκευση α' υλών σε ξεχωριστές αποθήκες ανά είδος.
  • Συσκευασίες υπό κενό αέρος, για υπερδιπλασιασμό της διάρκειας ζωής των προϊόντων.
  • Aυτόνομο δίκτυο διανομής σε αντιπροσώπους.
  • Διαχωρισμός τμημάτων διοίκησης: οικονομικών - παραγωγής - αποθήκης - μικροβιολογικού και χημικού ελέγχου - πωλήσεων και μάρκετινγκ - έρευνας, ανάπτυξης και Internet.
ΚΟΡΥΦΗ