Επισκόπηση

Στόχοι - Προϊόντα - Εξαγωγές

Λειτουργία

Προσωπικό
Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της. Ενθαρρύνουμε την προσωπική πρωτοβουλία δίνοντας αυτή τη δυνατότητα στους εργαζομένους μας. Κίνητρο όλων είναι η επιτυχία σε όλα τα επίπεδα απασχόλησης. Οι αξίες μας θέλουμε να μας χαρακτηρίζουν στον τρόπο που επιχειρούμε. Για να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία προσλαμβάνονται, εκπαιδεύονται και ανταμείβονται με βάση αυτές ακριβώς τις αξίες.

Προϊόντα - Καινοτομία
Βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας αποτελούν οι παραδοσιακές γεύσεις και τεχνικές καθώς και η υψηλή διατροφική αξία και ποιότητα. Πάντα αντιμετωπίζουμε τις καινούριες προκλήσεις στο χώρο μας αναζητώντας καινοτόμους τρόπους βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Πελάτες
Στόχος μας είναι το υψηλού επιπέδου service και ποιότητας των προϊόντων μας, μην ξεχνώντας ότι αυτή η σχέση είναι ένα απ' τα βασικά συστατικά της επιτυχίας μας. Η ευελιξία, η καινοτομία και η εμπειρία μας συμβάλλουν στη δημιουργία ισχυρών δεσμών με τους πελάτες μας.

Προμηθευτές
Η επιλογή των προμηθευτών μας γίνεται πάντα με αυστηρά κριτήρια ποιοτικών προδιαγραφών, δυνατότητα μακροπρόθεσμης κάλυψης των αναγκών μας αλλά και των τοπικών γεωγραφικών χαρακτηριστικών.

«Βασικός στόχος της εταιρείας μας είναι η εδραίωση, των προϊόντων της ειδικότερα, αλλά και των Ελληνικών προϊόντων γενικότερα, στη συνείδηση των καταναλωτών, ως προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας με πολύ υψηλό “value for money”. Οι αγνές πρώτες ύλες της Ελληνικής γης, συνδυασμένες με το μεράκι, την τεχνογνωσία και τις σύγχρονες τεχνικές marketing, δημιουργούν ένα ασυναγώνιστο συνδυασμό!»

Πιτένης Δημήτριος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Premium Products

Η εκτεταμένη επαφή με τους καταναλωτές, καθώς και η αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων της εταιρείας, δημιούργησε την ανάγκη για νέα καινοτόμα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας, ασφάλειας και διατροφικής αξίας.

Από το 2004 n εταιρεία άρχισε σταδιακά να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη Βιολειτουργικών προϊόντων. Έτσι ιδρύει την ΗΗΒΤ "Hellenic Hepirus BioΤechnology R&D", με διακεκριμένους βιολόγους του κλάδου, μία εταιρεία Βιοτεχνολογικής Έρευνας & Ανάπτυξης, εντείνοντας τις έρευνες πάνω στη βιολειτoυργικότητα προϊόντων της. Τον Φεβρουάριο του 2011 αποκτά τη δεύτερη πατέντα n οποία αφορά διάλυμα Κρόκου Κοζάνης με Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο, με τέτοιο τρόπο ώστε όχι μόνο να πολλαπλασιάζει τις γνωστές σε όλους μας ιδιότητες του ελαιολάδου, αλλά και να προσθέτει, στο τελικό μείγμα, πολλές από τις ιδιότητες του "φαρμακευτικού" Κρόκου. Έτσι, δημιουργεί τη νέα πατενταρισμένη σειρά "Pitenis Premium Quality" αποτελούμενη από 7 Σαλάτες, 3 Dressing και ένα Βιολειτουργικό Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο με Κρόκο.

Τέλος, η προσθήκη Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου σχεδόν σ' όλα τα self-service προϊόντα της, τα διαφοροποιεί άμεσα από τον ανταγωνισμό, καθιστώντας τα ιδιαίτερα ελκυστικά στον σύγχρονο καταναλωτή, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Εξαγωγές

Οι εξαγωγές αποτελούν βασικό μέρος της επιχειρησιακής κουλτούρας της εταιρείας. Έτσι, χρόνο με το χρόνο, αποκτά ολοένα και ισχυρότερο εξαγωγικό χαρακτήρα. Οι εξαγωγές της εκτείνονται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι την Αμερική, την MENA Region (Αραβικές χώρες), με συνεχώς αυξανόμενο εξαγωγικό τζίρο από το 2004 μέχρι και σήμερα, ο οποίος κορυφώνεται στα τελευταία χρόνια, 2010-17, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα.

Ποσοστό αύξησης τζίρου εξαγωγών για τα έτη 2010 - 2018

Γιατί προϊόντα Πιτένης

Λαμβάνοντας έγκαιρα τα μηνύματα της αγοράς, η οικογένεια Πιτένη, επένδυσε στο συνδυασμό υψηλή ποιότητα - παραδοσιακή γεύση, με προϊόντα παρασκευασμένα με τις πιο σύγχρονες τεχνικές, με Διεθνείς Πιστοποιήσεις (ISO 22000:2005, HAACP, BRC, IFS, HALAL, FDA, κ.α.) και με αγνές πρώτες ύλες εκ των οποίων το 97% προέρχεται από την Ελληνική επικράτεια.

Οι πρώτες ύλες περνούν από ενδελεχή έλεγχο στο Χημείο, πριν την παραλαβή τους, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η ποιότητα, οι προδιαγραφές και η καταλληλότητά τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι μεγάλο μέρος αυτών δεν παραλαμβάνεται και επιστρέφεται. Όλη η προσπάθεια επικεντρώνεται στην αντικατάσταση όλων των χημικών ουσιών και πρόσθετων, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα από τις βιομηχανίες τροφίμων, με άλλες φυσικές και υγιεινές ύλες.

Από το 2005 η εταιρεία, με δική της πρωτοβουλία, εφάρμοσε ένα πρόγραμμα συνεργασίας με υπαλλήλους της για την παραγωγή ολοένα και περισσότερων αγροτικών Α΄ Υλών, που μπορούν να παραχθούν σε δική τους γη, με έλεγχους της εταιρείας, έτσι ώστε να είναι απόλυτα ασφαλή αλλά και να συμφωνούν με τα χαρακτηριστικά που αυτή προδιαγράφει!

Στην ίδια κατεύθυνση (στα πλαίσια και της κοινωνικής πολιτικής της εταιρείας), πρόσφατα συνάφθηκαν συμφωνίες με τρεις ομάδες αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας, σε Νεάπολη, Γρεβενά και Κοζάνη, με σκοπό την πλήρη απορρόφηση της αγροτικής τους παραγωγής. Ο έλεγχος επεκτάθηκε, σε συνεργασία με εξωτερικά εργαστήρια, στον βαθμό υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων και στο κοντινό μέλλον σχεδιάζεται η πιστοποίηση των αγροτεμαχίων που παράγουν προϊόντα για την εταιρεία.

Το εξειδικευμένο εργασιακό δυναμικό της εταιρείας αποτελεί τη μεγαλύτερή της δύναμη. Το οργανόγραμμα της εταιρείας περιλαμβάνει, πέρα των τμημάτων Παραγωγής, Οικονομικών, Πωλήσεων, Αποθήκης, κλπ., τμήμα Εξαγωγών, τμήμα Marketing, Χημείο πλήρως εξοπλισμένο και πιστοποιημένο, Μικροβιολογικό Εργαστήριο και τμήμα R&D (Research & Development) για την συνεχή βελτιστοποίηση των προϊόντων της καθώς και την έρευνα νέων & ασφαλέστερων προϊόντων.

ΚΟΡΥΦΗ