Εκθεση Δυτ. Μακεδονίας 2012

Συμμετοχή στην έκθεση Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη