Διασφάλιση Ποιότητας

Πως διασφαλίζουμε την ποιότητα των προϊόντων μας

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα μας, προέρχονται από καλλιέργειες πιστοποιημένες, με όλα τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, όπου ελέγχονται αυστηρά τόσο κατά την διαδικασία παραγωγής, όσο και κατά την επεξεργασία .

Παράγονται από διαλεγμένους παραγωγούς και αποκλειστικά για εμάς κάτω από την επίβλεψή μας. Η επεξεργασία των προϊόντων αυτών γίνεται με φυσικές και ασφαλείς μεθόδους που εξασφαλίζουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την ασφάλεια του τελικού προϊόντος.

Πριν από την παραλαβή των πρώτων υλών, υπόκεινται σε μικροβιακούς και χημικούς ελέγχους, ενώ ότι το ίδιο συμβαίνει και με το τελικό παραγόμενο προϊόν, από το οποίο επίσης κρατάμε 3 δείγματα από κάθε παρτίδα παραγωγής τα οποία ελέγχονται και καθ’ όλη τη διάρκεια που τα προϊόντα βρίσκονται στην αγορά, έως την ημερομηνία λήξης τους, για να είμαστε κάθε στιγμή βέβαιοι για την καταλληλότητα των προϊόντων μας.

Η Αφοί Α. Πιτένη ΑΒΕΕ πιστοποιήθηκε με ISO για πρώτη φορά το 2000. Από τότε μέχρι σήμερα ανανεώνει και εμπλουτίζει τις πιστοποιήσεις της σύμφωνα με κάθε νέο πρότυπο πιστοποίησης έτσι ώστε να προσφέρει στο κοινό της ολοένα και υψηλότερης ποιότητας προϊόντα! Σήμερα, βρίσκεται σε διαδικασίες διασφάλισης 2 ακόμη νέων, γι’ αυτή, προτύπων, των HALAL & KOSHER.

chem1 chem2 chem3

ΚΟΡΥΦΗ

Send this to a friend